Privacy verklaring van Doula Dominique

Click here for the english version: Privacy Policy

Het is de intentie van DoulaDominique om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan.

DoulaDominique is gevestigd aan de Koninginnedijk 308, 5361CR te Grave.
Dominique van der Vorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

+31 6 45053794
info@douladominique.nl
www.douladominique.nl
KVK nummer is 64530019.

DoulaDominique en het verwerken van gegevens

DoulaDominique verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of doordat je deze gegevens aan mij verstrekt via het contactformulier op de website of per email.

Hier volgt een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam, geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres.

Daarnaast worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • anamnese over je gezondheid en eerder zwangerschappen
 • voor- en achternaam, geboortedatum partner
 • voor- en achternaam, geboortedatum eerdere kinderen
 • samenvatting van gevoerde gesprekken
 • geboorteplan
 • praktische aantekeningen en tijdslijn van de bevalling, om te gebruiken tijdens onze gesprekken na de bevalling, als eventuele aanvulling op je bevallingservaring
 • overige informatie die je actief verstrekt in (email)correspondentie, via telefoon of WhatsApp.

DoulaDominique gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een begeleidingsovereenkomst.
 • De financiële afhandeling.
 • Om te kunnen bellen of e-mailen.
 • Heeft een papieren uitdraai van je geboorteplan bij zich tijdens je bevalling. Zo kunnen met jouw toestemming andere hulpverleners zich op de hoogte stellen van je wensen tijdens de geboorte van jullie kindje.
 • Om je een nieuwsbrief te sturen indien je je daarop geabonneerd hebt. Hiervoor kun je je ten alle tijden zelf afmelden.
 • Om mijn wettelijke verplichtingen uit te voeren (administratie/bedrijfsvoering).

DoulaDominique en het nemen van besluiten

DoulaDominique neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Daarnaast heeft DoulaDominique alleen een ondersteunende, informerende taak.

DoulaDominique en het bewaren van persoonsgegevens

DoulaDominique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. DoulaDominique hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens (gewone, bijzondere, gevoelige): deze gegevens worden verwijderd 3 jaar na de bevallingsdatum.
 • Persoonsgegevens in de bedrijfsvoering: deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard om aan administratieve verplichtingen te voldoen.

DoulaDominique en het delen van persoonsgegevens met derden

 • Dit gebeurt altijd pas na jouw toestemming hiervoor.
 • Overleg met mijn back-up doula, indien zij mijn taken overneemt. Van mijn back-up doula verwacht ik ook maximale inspanningen bij het bewaken van jouw persoonsgebonden gegevens.
 • Inzien van geboorteplan door andere (medische) hulpverleners ten tijde van je bevalling.
 • Statische bevallingsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor intern gebruik of intercollegiaal overleg.
 • Jouw gegevens worden nooit verkocht. 

DoulaDominique gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen

 • Office 365
 • Websitemaker & hosting via Modual www.modual.me voor het efficiënt en veilig functioneren van de website www.douladominique.nl.
 • Mail-chimp om aan te melden voor nieuwsbrieven en het versturen ervan. Iedereen is vrij om in en uit te schrijven.
 • reCAPTCHA voor het beveiligen van de te versturen digitale formulieren via de website. 

DoulaDominique honoreert jouw recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DoulaDominique.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een andere instantie, door jou aangegeven, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@douladominqiue.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak daarbij a.u.b. gebruik van de overheidsapp
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar zeker binnen vier weken.
 • DoulaDominique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

DoulaDominique en het beschermen van je gegevens

DoulaDominique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DoulaDominique via info@Dominique.nl

DoulaDominique en gebruik van Cookies

Er worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Daarnaast kun je in de Cookie control room op de website van DoulaDominique je voorkeuren handmatig veranderen.

 • Permanente cookies. Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
 • Sessie cookies. Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.
 • Google Analytics cookies . Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het
  anoniem bijhouden van uw handelingen op de website.
 • Social media cookies. Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook en ‘çonnecties’ op Linkedinn. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen
  geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of Meer inforrmatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

DoulaDominique en privacybeleid van andere websites

Op www.DoulaDominique.nl zijn links opgenomen naar andere websites. DoulaDominique is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

DoulaDominique en wijzigingen in privacy beleid

DoulaDominique behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig het privacy beleid op deze website. Dit privacybeleid is van 1 augustus 2022.